Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích các hành động của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ nội dung dưới đây.

 1. Thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn vào tên, địa chỉ email, thông tin liên lạc và các thông tin liên quan khác. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và chỉ thực hiện khi được phép theo luật pháp.

 1. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu;
 • Xử lý thanh toán và giao dịch của bạn;
 • Gửi thông báo và cập nhật liên quan đến dịch vụ;
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng và giải quyết các vấn đề của bạn;
 • Cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng;
 • Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào không liên quan đến những mục đích đã nêu trên trừ khi có sự đồng ý trước của bạn hoặc yêu cầu từ pháp luật.

 1. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi sử dụng các giao thức bảo mật, công nghệ mã hóa và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin của bạn.

 1. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không bán, giao dịch hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý rõ

trước từ bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác đáng tin cậy đã được lựa chọn kỹ càng để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn.

 1. Cookie và Công nghệ tương tự

Trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng, phân tích lưu lượng và cung cấp quảng cáo. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie theo sở thích của bạn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến một số chức năng của dịch vụ của chúng tôi.

 1. Liên kết bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của họ khi truy cập vào các liên kết này.

 1. Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới tuổi độc lập pháp. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con của bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

 1. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi quan trọng nào sẽ được thông báo cho bạn thông qua việc đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra đều đặn chính sách bảo mật này.

Scroll to Top
[google-translator]